طراحی سایت

پلان های طراحی سایت

طراحی سایت شرکتی

 • پشتیبانی رایگان 6 ماهه
 • طراحی صفحات مورد نیاز شما
 • دامنه رایگان ir.
 • ایمیل نامحدود
 • آموزش کار با سایت (رایگان)

طراحی سایت فروشگاهی

 • پشتیبانی رایگان 8 ماهه​
 • طراحی صفحات مورد نیاز شما
 • دامنه رایگان com.
 • پلن چند فروشندگی
 • آموزش کار با سایت (رایگان)

طراحی سایت خبری

 • پشتیبانی رایگان 6 ماهه​
 • طراحی صفحات مورد نیاز شما
 • دامنه رایگان ir.
 • ایمیل نامحدود
 • آموزش کار با سایت (رایگان)

طراحی سایت پزشکی

 • پشتیبانی رایگان 6 ماهه
 • طراحی صفحات مورد نیاز شما
 • دامنه رایگان ir.
 • ایمیل نامحدود
 • آموزش کار با سایت (رایگان)

طراحی سایت املاک

 • پشتیبانی رایگان 8 ماهه​
 • طراحی صفحات مورد نیاز شما
 • دامنه رایگان com.
 • پلن چند فروشندگی
 • آموزش کار با سایت (رایگان)

طراحی سایت مذهبی

 • پشتیبانی رایگان 6 ماهه​
 • طراحی صفحات مورد نیاز شما
 • دامنه رایگان ir.
 • ایمیل نامحدود
 • آموزش کار با سایت (رایگان)

طراحی سایت رستوران

 • پشتیبانی رایگان 6 ماهه
 • طراحی صفحات مورد نیاز شما
 • دامنه رایگان ir.
 • ایمیل نامحدود
 • آموزش کار با سایت (رایگان)

طراحی سایت ورزشی

 • پشتیبانی رایگان 8 ماهه​
 • طراحی صفحات مورد نیاز شما
 • دامنه رایگان com.
 • پلن چند فروشندگی
 • آموزش کار با سایت (رایگان)

طراحی سایت دانلودی

 • پشتیبانی رایگان 6 ماهه​
 • طراحی صفحات مورد نیاز شما
 • دامنه رایگان ir.
 • ایمیل نامحدود
 • آموزش کار با سایت (رایگان)

پشتیبانی 24 ساعته

مشاوره قبل و بعد از خرید به مشتریان