کاراکترهای نام دامنه محدودیت‌هایی دارد:


کاراکترهای مجازی که می‌تواند در نام دامنه استفاده شود عبارتند از حروف a تا z، ارقام 0 تا 9 و خط تيره ( - ).
نام دامنه نمی‌تواند با خط تيره ( - ) شروع شود يا خاتمه يابد.
نام دامنه باید حداقل از ۳ کاراکتر تشکیل شده‌باشد.ورود به بخش فروش دامنه سایت ایران سرور
کلیک کنید